Ocena stroškov morebitnega referenduma o zakonu o varstvu dokumentarnega arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A)

V zadnjih dneh smo prejeli kar nekaj vprašanj novinarjev o tem kakšni bi bili stroški morebitnega referenduma o Zakonu o varstvu dokumentarnga arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDGA-A), če bi se izvedel hkrati z volitvami v Evropski parlament. Zaradi tega vam posredujmo naslednjo obvestilo:

V Službi DVK smo pripravili okviren plan stroškov in ugotovili, da bi za morebitni referendum (hkrati z volitvami v EP) porabili približno 1,3 miljona EUR, kar je približno 2,2 mio EUR manj, kot če bi se morebitni referendum izvedel samostojno. V primeru hkratne izvedbe morebitnega referenduma in volitev v EP, bi najjvečji prihranek nastal iz naslova stroškov za nadomestila volilnih organov (volilnih odobrov in komisij) ter iz naslova najema in opreme volišč. Ne glede na to, da bi se referendum izvajal hkrati z volitvami v EP pa bi potrebovali dodatna sredstva saj DVK teh sredstev v proračunu za leto 2014 nima zagotovljenih in bi jih morala zagotovi Vlada RS in sicer za kritje naslednjih stroškov:

  • za dodatne matrialne stroške volilnih komisij
  • za dodatno distribucijo (in morebitni nakup) glasovalnih skrinjic,
  • za zagotovitev informacijske podpore izvedbe referenduma,
  • za dodatne poštne storitve
  • za prevode in tisk javne objave akta o katerem se glasuje na referendumu (publikacija)
  • za dodaten tisk glasovnic in ostalega volilnega gradiva