Odločba Ustavega sodišča RS - Opustitev glasovnih naprav

Ustavno sodišče RS je včeraj, 17. 11. 2020 objavilo svojo odločbo (https://www.us-rs.si/odlocba-ustavnega-sodisca-st-u-i-168-16-z-dne-22-10-2020/) številka U-I-168/16 z dne 22.10. 2020, s katero je Ustavno sodišče odločilo, da opustitev glasovalnih naprav, upoštevajoč ureditev drugih ukrepov pozitivne diskriminacije kot celote, ne posega v pravico invalidov do nediskriminacijskega obravnavanja v zvezi z uresničevanjem volilne pravice ter da zato zakonska ureditev v Zakonu o volitvah v državni zbor (v nadaljevanju ZVDZ) ni neskladna z Ustavo.

Ta odločba je še kako pomembna za delo Državne volilne komisije (v nadaljevanju DVK), in upamo, da zaključuje neprestano zatrjevanje posameznih pravnikov, da je zakonska ureditev glasovanja invalidov s Sloveniji protiustavna. Odločba Ustavnega sodišča na drugi strani dokazuje pravilnost stališča Službe DVK pri pripravi in usklajevanju Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor – ZVDZ-C (Uradni list RS, št. 23/17 z dne 5. 5. 2017) v Državnem zboru.

DVK in njena služba si bosta tako kot do sedaj, tudi v prihodnje prizadevali za olajšanje uresničevanja pravice do osebnega, samostojnega in tajnega glasovanja invalidov.