ODLOČITEV USTAVNEGA SODIŠČA - OBVESTILO; št. ( 020 - 2 / 2018- 83 )

Obveščamo vas, da smo danes 17. 5. 2018 ob 16.25 uri prejeli sklep Ustavnega sodišča RS, ki je odločalo o ustavni pritožbi liste kandidatov, KANGLER & PRIMC ZDRUŽENA DESNICA - GLAS ZA OTROKE IN DRUŽINE, NOVA LJUDSKA STRANKA SLOVENIJE in sklenilo:

  1. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. Uv 6/2018 z dne 7. 5. 2018 se ne sprejme
  2. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. Uv 7/2018 z dne 10. 5.2018 se ne sprejme