ONEMOGOČEN DOSTOP DO SPLETNEGA MESTA DVK PO ZAKLJUČKU GLASOVANJA NA REFERENDUMU O ZZZDR - OBVESTILO ZA JAVNOST

V zvezi napake zaradi katere je bil zunanjim uporabnikom na dan glasovanja 20. 12. 2015, med 19:45 in 20.15 uro, onemogočen dostop do spletnega mesta Državne volilne komisije oz. spletne strani  http://www.volitve.gov.si/referendum/ in zaradi tega tudi onemogočeno spremljanje neuradnih začasnih izidov glasovanja  na referendumu o ZZZDR-D, posredujemo naslednja pojasnila:
 
Državna volilna komisija (DVK) je že pozvala pristojno ministrstvo za javno upravo, da nam posreduje uradno pojasnilo oz. poročilo o tem, nam neljubem dogodku. Ko bomo pojasnilo dobili ga bomo tudi javno objavili.
 
DVK je 20. 12. 2015 ob 19:00 uri objavila neuradne izide glasovanja na predčasnem glasovanja, za začetek objave izidov glasovanja po voliščih v Sloveniji pa določila 19:40 uro, ker je bilo na volišču št. 403001, Jakličev dom Dobrepolje po odločitvi Okrajne volilne komisije Grosuplje glasovanje podaljšano za 40 minut oziroma do 19:40 ure. Okrajna volilna komisija je takšno odločitev sprejela, ker je bil na navedenem volišču med 17.08 do 17.48 prekinjen dotok električne energije in je bilo v tem času volišče zaprto. Upoštevajoč slednje, podatkov o izidu glasovanja na navedeni spletni strani do 19:40 ure nismo objavljali.
 
Kot zanimivost naj navedenom, da je iz statističnih podatkov na strežnikih razvidno, da so bili najbolj obremenjeni med 20:00 in 21:00 uro, v kateri smo postregli 945.620 zahtevkov. Najbolj obremenjena minuta je bila 20:35, v kateri smo postregli 41.422 zahtevkov, kar znese cca 690 zahtevkov na sekundo.