POJASNILA DVK GLEDE OČITANIH NEPRVILNOSTI NA REFERENDUMU O ZV-1G - NOVINARSKA KONFERENCA - VABILO; št. ( 020 - 2 / 2021- 63 )

Spoštovani,

v času izvedbe zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah – ZV-1G (v nadaljevanju referendum) so se v javnosti, na družbenih omrežjih in v osrednjih medijih zelo pogosto izpostavljali očitki, da se pri izvedbi referenduma dogajajo napake in nepravilnosti ter da Državna volilna komisija (v nadaljevanju DVK) omejuje pravico do glasovanja na referendumu.

Na prvem mestu poudarjamo, da DVK skladu s svojimi pristojnostmi skrbi za zakonitost izvedbe volitev in referendumov. Prav tako je ravnala tudi v postopku referenduma glede Zakona o vodah. DVK se zaveda svoje odgovornosti in prav tako verjame v potreben in učinkovit nazor javnosti nad delovanjem državnih organov, vendar pri tem v javnosti ne sme prihajati do napačnih predstav, še posebej takšnih, ki temeljijo na nepravilnem razumevanju referendumskih in volilnih pravil.

Predvsem zato, ker je treba zavarovati integriteto referendumskih in volilnih postopkov ter zaupanja javnosti v pravilnost in zakonitost njihovih izidov, je nujno natančno pojasniti in odgovoriti na vse očitke, ki so se tekom referendumskega postopka v javnosti najpogosteje pojavljali, zato vas


V A B I M O

na novinarsko konferenco, ki bo v četrtek, 22. 7. 2021 ob 11. uri v sejni sobi DVK, Slovenska cesta 54 (4. nadstropje), Ljubljana.

Novinarsko konferenco bo vodil Predsednik DVK, g. Peter Golob.


Obenem vas obveščamo, da bo DVK ugotavljala končni izid glasovanja v tujini  na referendumu (po pošti in na DKP) isti dan, ob 13. uri, zato bo končni izid glasovanja na referendumuobjavljen predvidoma v petek dopoldan. Pri tem posebej poudarjamo, da bo, v skladu s sprejetim rokovnikom,  DVK končni izid potrdila 7. 9. 2021. (sprejela končno poročilo izidu glasovanja).

V upanju, da se boste novinarske konference udeležili, vas lepo pozdravljamo,


Dušan Vučko
Direktor Službe DVK.