POPRAVEK OBVESTILA ZA JAVNOST

V obvestilu za javnost v katerem smo vas obvestili o zavrnitvi pritožbe Borisa in Martine Valenčič se nam je v drugem stavku pomotoma zapisalo napačno ime ge. Valenčič.  Posredujemo vam popravek imena in sicer ne gre za Valentino, kot se nam je pomotoma zapisalo, ampak za Martino Valenčič.

Za pomoto se opravičujemo.

Lep pozdrav,

Dušan Vučko,
Direktor Službe komisije
DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA