PORTAL E-UPRAVA- OBVESTILO ZA JAVNOST; št. ( 020 - 2 / 2021- 37 )

Obveščamo vas, da poratal e-uprave ponovno deluje od 14:29 ure dalje in volivci lahko oddajajo vloge preko poratla e-uprava.

Ob tem poudarjamo, da lahko volilec svoj OVK obvesti o želji po glaasovanju na OMNIA volišču in za glavasovanje na domu tudi na durgačen način npr. e-pošta. OVK mora dobiti obvestilo danes do 24.ure.