POSEBNE OBLIKE GLASOVANJE – POTEK ROKA – OBVESTILO ZA JAVNOST

 

Spoštovani!
 
Obveščamo vas da se jutri, 8. 11. 2012 ob 24.00 uri izteče rok za posebne
oblike  glasovanja, ki je pomemben za uresničevanje volilne pravice
volivcev in sicer:
 
  1. Volivci - invalidi, ki so vpisani v volilni imenik za območje volišča ki  dostopno invalidom in želijo glasovati na volišču dostopno invalidom morajo okrajni volilni komisiji sporočiti svojo namero, da bodo glasovali na takem volišču;
  2. Volivci, ki želijo glasovati na območju izven okraja stalnega prebivališča  morajo sporočiti okrajni volilni komisiji, na območju katere so vpisani v volilni imenik, da želijo glasovati na volišču v drugem okraju (t.i. volišče »OMNIA«)
  3. Volivci, ki so vpisani v volilni imenik državljanov RS, ki nimajo stalnega prebivališča v RS (izseljenci), pa bodo na dan glasovanja v Republiki Sloveniji in želijo glasovati na volišču v Sloveniji morajo svojo namero sporočiti  okrajni volilni komisiji ali državni volilni komisiji.
  4. Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, sporočijo okrajni volilni komisiji, da želijo glasovati pred volilnim odborom, na svojem domu.
 
Lep pozdrav,
 
Dušan Vučko
direktor Službe DVK