POŠILJANJE VOLILNEGA GRADIVA V TUJINO

V zvezi z izvedbo volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, 25. 5. 2014 vas obveščamo, da je bil danes 8.4.2014 oddanih na pošto prvi sklop pošiljk volilnega gradiva za glasovanje po pošti iz tujine in sicer  bo 17.375 volilnih gradiv  poslano tistim volivcem, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji (izseljencem)  in imajo stalno prebivališče v državah, za katere je Državna volilna komisija s sklepom št. 041-7/2013-27, 25. 2. 2014 določila, da se uporabi uradna prazna glasovnica (UPG). Gre za volivce, ki so vpisani v volilni imenik državljanov RS, ki nimajo stalnega prebivališča v RS in stalno prebivajo v državah izven (celine) Evrope in v naslednjih držav Evrope: Azerbajdžan, Belorusija, Gruzija, Moldavija, Rusija, Ukrajina in Turčija. 

Upoštevajoč dejstvo, da je do dneva glasovanja na volitvah v EP 25. 5. 2014  še 46 dni  menimo, da bodo navedeni volivci pravočasno prejeli volilno gradivo (UPG z volilno karto) in da bodo lahko uresničili svojo volilno pravico.