Pošiljanje volilnega gradiva za glasovanje po pošti iz tujine – Obvestilo za javnost

Obveščamo vas, da je Državna volilna komisija v torek, 2. 7. in sredo 3. 7. 2014, v zvezi z izvedbo predčasnih volitev poslancev v državni zbor oziroma v zvezi z glasovanjem po pošti iz tujine oddala na Pošto Slovenije za prenos v tujino naslednje število volilnih gradiv:

 1. Volivcem, ki nimajo stalnega prebivališča v RS (t.i. izseljenci)
  • 53.975 kompletov volilnega gradiva (glasovnica z navedbo list kandidatov in kandidati o katerih se glasuje v volilnem okraju)
  • 17.574 kompletov volilnega gradiva z t.i. uradno prazno glasovnico je DVK oddala v prenos že 18. 6. 2014
  • skupaj torej 71.549 kompletov volilnih gradiv.
 2. Volivcem ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini (t.i. zdomci)
  • 247 kompletov volilnega gradiva z uradno prazno glasovnico (gradivo je bilo oddano na pošto v času od 18. 6. do 30. 6. 2014 odvisno od časa prejetega obvestila volivcev)
  • 3.585 kompletov volilnih gradiv (glasovnica z navedbo list kandidatov in kandidati o katerih se glasuje v volilnem okraju)
  • skupaj torej 3.832 kompletov
  • 255 volivcev je do današnjega dne volilno gradivo osebno prevzelo na DVK ali okrajni volilni komisiji.
  • skupaj torej 4.087 kompletov volilnega gradiva.

Na Predčasnih volitvah bo 524 volivcev, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini glasovalo na diplomatskih predstavništvih in konzulatih RS, kjer bodo odprta volišča.