POŠILJANJE VOLILNGA GRADIVA V TUJINO, DOSTAVA JAVNE OBJAVE IN OBVESTIL VOLIVCEM - OBVESTILO ZA JAVNOST; št. ( 020 - 1 / 2017- 73 )

POŠILJANJE VOLILNGA GRADIVA V TUJINO, DOSTAVA JAVNE OBJAVE IN OBVESTIL VOLIVCEM - OBVESTILO ZA JAVNOST

Glede izvedbe volitev predsednika republike, 22. 10. 20107 vam posredujemo naslednja obvestila:

1.    Pošiljanje volilnega gradiva za glasovanje po pošti v tujini

Državljanom RS, ki nimajo stalnega prebivališča v RS (t.i.) izseljenci) je bilo volilno gradivo za glasovanje po pošti v tujini (na območju Evrope) za prvi in morebitni drugi krog volitev (dve volilni karti, ena glasovnica z imeni kandidatov/kandidatk in ena uradna prazn glasovnica) oddano v prenos na pošto v času od 5. 10. 2017 do danes, 9. 10. 2017 skupaj 71.423 volilnih gradiv. Danes bo v prenos na Pošto Slovenije oddana zadnja količina (14.731 kom.) volilnega gradiva.

DVK je za volivce/volivke, ki bodo na dan glasovanja v tujini, ker tam začasno prebivajo (t.i. zdomci) in so DVK pravočasno obvestili, da želijo glasovati po pošti v tujini, do 5. 10.2017 oddala v prenos na Pošto Slovenij 389 volilnih gradiv. Za 121 volivcev/volivk (vojaki/vojakinje na misijah v tujini) bo volilno gradivo prevzela in dostavila slovenska vojska v tem tednu, 5 volivk in volivcev pa bo volilno gradivo za glasovanje po pošti v tujini prevzelo osebno.

2.    Dostava javne objave (nenaslovljena publikacija)

Javna objava seznama kandidatur za volitve predsednika bo po zagotovilih Pošte Slovenije, na vsa gospodinjstva na območju Republike Slovenije, dostavljena v torek, 10. 10. 2017 in sredo, 11. 10. 2017.

3.    Obvestila volivcem

Obvestila volivcem (o dnevu glasovanja in o volišču, na katerega so vpisani v volilni imenik) so že v tisku oz. natisu (printu). Obvestila se bodo tiskala in oddajala na pošto dnevno. Po zagotovilih Pošte Slovenije  s bodo obvestila začela distribuirati na naslove volivcev/volivk od torka 10.10. 2017 dalje. Večina naslovnikov (volivcev) bo obvestilo prejelo do ponedeljka 16. 10. 2017. Ker pa se bodo obvestila oddajala na pošto tudi v petek, soboto in nedeljo (cca 496.000 obvestil) pa bodo lahko nekateri naslovniki prejeli obvestilo še v torek, 17.10. 2017 (kašni posamezniki pa tudi še v sredo, 18. 10. 2017).

Lep pozrav,


Dušan Vučko
Direktor službe DVK