PREDČASNO GLASOVANJE IN POSEBNE OBLIKE GLASOVANJE– OBVESTILO ZA JAVNOST

Spoštovani,

obveščamo vas, da se je danes 27. 11.  2012 ob 09.00 uri začelo predčasno
glasovanje na ponovnem glasovanju (v nadaljevanju: drugi krog) za volitve
predsednika republike in bo potekalo danes do 17 ure ter v sredo 28. 11. in
četrtek 29. 11. 2012 med 09 in 17. uro.  Predčasno glasovanje bo na
posebnih voliščih na sedežih okrajnih volilnih komisij (na sedežih upravnih
enot in njihovih izpostav) ter na sedežih upravnih enot Cerknica, Metlika
in Dravograd (tam okrajne volilne komisije sicer nimajo svojega sedeža).

Podatke o udeležbi na predčasnem glasovanju vam bomo sporočali najkasneje
do 19.00 ure.

Obenem vas obveščamo, da se v četrtek 29. 11. 2012 ob 24:00 uri izteče rok
za posebne oblike glasovanja, ki  je pomemben za uresničevanje volilne
pravice volivcev in sicer:

  1.  Volivci - invalidi, ki so vpisani v volilni imenik za območje volišča,
       ki ni dostopno invalidom in želijo glasovati na volišču dostopno
       invalidom morajo okrajni volilni komisiji sporočiti svojo namero, da
       bodo glasovali na takem volišču;
  2.  Volivci, ki želijo glasovati na območju izven okraja stalnega
       prebivališča morajo sporočiti okrajni volilni komisiji, na območju
       katere so vpisani v volilni imenik, da želijo glasovati na volišču v
       drugem okraju (t.i. volišče »OMNIA«)
  3.  Volivci, ki so vpisani v volilni imenik državljanov RS, ki nimajo
       stalnega prebivališča v RS (izseljenci), pa bodo na dan glasovanja v
       Republiki Sloveniji in želijo glasovati na volišču v Sloveniji morajo
       svojo namero sporočiti okrajni volilni komisiji ali državni volilni
       komisiji.
  4.  Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču,
       sporočijo okrajni volilni komisiji, da želijo glasovati pred volilnim
       odborom, na svojem domu.

Volivci lahko dobijo dodatne informacije na okrajnih volilnih komisijah in
brezplačni (modri) številki 080 – 28 -18.  Brezplačno številko (ta je na
novo vzpostavljena in na preteklih volitvah in referendumih ni bila na
voljo volivcem) bo volivcem na voljo od 27.11. do 1.12.2012 med 9. in 15.
uro ter na dan glasovanja 2.12.2012 med 7. in 19. uro.

Prosimo  da  v  vaših  obvestilih javnosti posebej poudarite, da so okrajne
volilne  komisije  volivce o volišču na katerem so vpisani v volilni imenik
že  obvestile  za  prvi  krog  glasovanja. Volivci torej lahko glasujejo na
istih  voliščih  kot  za  prvi krog glasovanja, ki je bil 11. novembra 2012
(razen  nekaj  izjem,  o  katerih  so  volivci obveščeni) in da obvestilo o
volišču  ni  potrebno  za  uresničevanje volilne pravice, morajo pa obvezno
imeti  s  seboj  osebni dokument, ki ga pred glasovanjem pokažejo volilnemu
odboru.