PREDČASNO GLASOVANJE – UDELEŽBA 27. 11. 2012 (1. dan) - OBVESTILO ZA JAVNOST

 

Spoštovani,
 
po  do sedaj zbranih podatkih od okrajnih volilnih komisij (v podatkih niso
zajeti  podatki od OVK Jesenice in Tržič) je danes 27. 11. 2012, torej prvi
dan  predčasnega  glasovanja na volitvah predsednika republike (drugi korg)
predčasno  glasovalo  5.110  volivk in volivcev, kar predstavlja 0,31% vseh
volilnih upravičencev v Republiki Sloveniji.