PREDČASNO GLASOVANJE V DRUGEM KROGU VOLITEV PREDSEDNIKA REPUBLIKE– UDELEŽBA (KONČNA)

Obveščamo vas, da je v drugem korgu volitev predsednika republike predčasno glasovalo 23.366 volivk in volivcev, kar predstavlja 1,42 % volilnih upravičencev v Republiki Sloveniji.

Volilna udeležba na predčasnem glasovanju je v drugem krogu za odtenek večja in sicer je predčasno glasovalo 16 volilvcev več, saj je v treh dneh predčasnega glasovanja glasovalo 23.350 volivk in volivcev.