PREDČASNO GLASOVNJE – UDELEŽBA 2. DAN - OBVESTILO ZA JAVNOST

 
Spoštovani!
 
Po  do  sedaj zbranih podatkih od okrajnih volilnih komisij  je 6. 11. 2012
in danes 7. 11. 2012, na volitvah predsednika republike predčasno glasovalo
14.655 volivk in volivcev, kar predstavlja 0,86 % vseh volivk in volivcev.
 
Lep preostanek večera,
 
 
Dušan Vučko
Direktor službe komisije
DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA