PREDČASNO GLASOVNJE – UDELEŽBA (KONČNA) - OBVESTILO ZA JAVNOST

Spoštovani,
 
obveščamo  vas, da je na volitvah predsednika republike predčasno glasovalo
23.350  volivk in volivcev, kar predstavlja 1,36 % vseh volivk in volivcev.
Največ  volivcev  je   prečasno glasovalo v sredo 7.11.2012 in sicer 9.464,
najmanj  pa  prvi  dan, v torek 6.11.2012, ko  je predčasno glasovalo 5.396
volivcev.
Lep pozdrav,
 
Dušan Vučko
direktor Službe DVK