PRIPRAVE NA IZVEDBO VOLITEV V EVROPSKI PARLAMENT

I. Volišča
 
1. Na dan glasovanja 25. maja 2014 bo glasovanje potekalo na 3.119 voliščih v Sloveniji in 32 voliščih na diplomatskih predstavništvih in konzulatih v tujini. Odprtih bo tudi 88 volišč brez krajevne pristojnosti (t.i. »omnia«) na katerih bodo lahko glasovali tisti volivci, ki bodo okrajno volilno komisijo pravočasno obvestili, da želijo glasovati izven svojega okraja. 
 
2. Glede volišč z zadovoljstvom ugotavljamo:
a. da je večina okrajnih volilnih komisij upoštevala priporočila Državne volilne komisije glede združevanja volišč v večjih strjenih naseljih in posledično s tem zmanjšale število volišč v primerjavi z volitvami predsednika republike za 256 volišč  oz. za 7,6% (volitve predsednika republike – 3.375 volišč). Zmanjšanje števila volišč se ne bo odražalo pri bolj učinkoviti organizaciji volitev temveč tudi pri zmanjšanju stroškov. 
b. da se je število volišč, ki so invalidom dostopna povečalo in sicer bo na volitvah v EP invalidom dostopnih že 1.350 volišč oz. 43,2% vseh rednih volišč, kar je  za 97 volišč več (7,7%) kot pri izvedbi volitev predsednika republike ko je bilo takih volišč 1.253.  V to primerjavo niso všteta t.i. volišča »omnia«, ki so vsa invalidom dostopna. 
 
II. Število oseb, ki bo izvajalo volitve v EP
 
V izvedbo volitev v EP bo vključenih skupaj približno 21.300 oseb od tega: 
1. 19.990 članov volilnih odborov
2. 780 članov volilnih komisij
3. 230 tajnikov in namestnikov tajnikov VK in
4. 300 drugih oseb, ki opravljajo dolžnosti na volitvah 
 
III.  Glasovanje iz tujine
 
1. Do danes oz. 2. 4. 2014 smo na Državno volilno komisijo prejeli 172 obvestil volivk in volivcev (v nadaljevanju: volivcev),  ki imajo stalno prebivališče v RS in ki bodo na dan glasovanja, 25. 5. 2014 začasno v tujini in sicer:
a. 95 volivcev, ki bodo glasovali po pošti iz tujine
b. 77 volivcev, ki bodo glasovali na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu.
Rok za obvestila se izteče v četrtek 24. 4. 2014 ob 24.00 uri. 
 
2. Volivcem, ki nimajo stalnega prebivališča v RS in stalno prebivajo v državah za katere je DVK odločila da s bo uporabila uradna prazna glasovnica bo volilno gradivo odpremljeno na pošto v času od 8. 4. do 11.4.2014 tako, da bodo ti volivci prejeli volilno gradivo pravočasno.