PRISOTNOST MEDIJEV NA VOLIŠČIH - OBVESTILO ZA MEDIJE; št. ( 020 - 2 / 2021- 45 )

Spoštovani,

obveščamo vas, da za spremljanje glasovanja na voliščih na refererendumu o ZV-1G, ki bo potekalo v nedeljo, 11. 7. 2021 med 7. in 19. uro, Državna volilna komisija ne izdaja posebnih akreditacij prosimo pa, da predstavniki medijev upoštevajo sledeče:

1. Prisotnost predstavnikov medijev na voliščih

1.1. V času glasovanja na volišču ni dovoljeno zvočno oziroma slikovno snemanje drugega ali narediti slikovnega posnetka osebe brez njenega soglasja  (v nadaljevanju: slikovno snemanje), razen predstavnikom medijev za potrebe obveščanja javnosti o poteku glasovanja.

1.2. Ob prihodu na volišče mora predstavnik medija o slikovnem snemanju obvestiti predsednika volilnega odbora. Slikovno snemanje lahko traja krajši čas, pri tem pa se ne sme slikovno snemati volivca/volivke brez njegovega/njenega soglasja na način, da bi se posegalo v tajnost glasovanja. S slikovnim snemanjem se ne sme motiti dela volilnega odbora. Po končanem slikovnem snemanju se mora volišče zapustiti.

1.3. Po zaprtju volišč so pri ugotavljanju izida glasovanja na volišču (pri štetju glasov) lahko prisotni predstavniki medijev. Predstavnik medija mora pred zaprtjem volišča o svoji navzočnosti pri ugotavljanju izida glasovanja obvestiti predsednika volilnega odbora. Predstavniki medijev ne smejo motiti dela volilnega odbora. Intervjuvanje članov volilnega odbora in zvočno ter slikovno snemanje ugotavljanja izida glasovanja, ni dovoljeno. Za potrebe obveščanja javnosti o zaključku glasovanja lahko predstavniki medijev opravijo krajše slikovno snemanje (slikovni vklop).