RAZPIS PONOVNEGA GLSOVANJA (2. KROG) – OBVESTILO ZA JAVNOST

 
Spoštovani,
 
obveščamo  vas, da je Državna volilna komisija, na podlagi drugega odstavka
24.  člena  Zakona  o  volitvah  predsednika republike (Uradni list RS, št.
39/92  in  73/03  – Odločba US) danes 13. 11. 2012 sprejela Sklep o razpisu
ponovnega  glasovanja  na  volitvah  predsednika  republike,  s  katerim je
določila,  da  bo  ponovno  glasovanje  med  kandidatoma,  ki  sta  v prvem
glasovanju 11. 11. 2012 dobila največ glasov v nedeljo 2. 12. 2012.
 
Vrstni  red med kandidatoma bo DVK ugotovila na podlagi končnega neuradnega
izida  glasovanja oziroma, ko bo ugotovljen rezultat glasovanja po pošti iz
tujine (predvidoma 20. novembra 2012).
 
Navedeni sklep bo v petek 16. 11. 2012 objavljen v Uradnem listu RS.
 
 
 
Lep pozdrav,
 
Dušan Vučko
direktor Službe DVK