Referendum o ZIUGDT 2017 - navodila za prenos podatkov

Podatki v tekstovnih datotekah se bodo nahajali v dveh datotekah

  • udel.csv – podatki o udeležbi
  • rez.csv – podatki o izidih glasovanja

Datoteke se bodo na dan volitev nahajale na spletnem naslovu:
https://volitve.gov.si/referendum/csv/udel.csv
https://volitve.gov.si/referendum/csv/rez.csv

Osveževale se bodo periodično. V času, ko posameznih podatkov še ne bo na voljo, bodo datoteke vsebovale le čas kreiranja (prvo vrstico).
 

Testne datoteke

Testne datoteke so priložene v paketu.
 

Podrobnejši opis strukture datoteke

Separator med podatki je podpičje, podatki so v tekstovni datoteki. Procenti so na dve decimalki, ločeni z decimalno vejico, brez znaka »%«. Presledkov med separatorjem in podatki ne bo, tukaj so ločeni zaradi preglednosti.

--- oznaka predstavlja zanko, ki zajame vse naštete podatke

Podatki o udeležbi (udel.csv):

dd ; mm ; yyyy ; hh ; nn      (dan, mesec, leto, ura, minuta kreiranja datoteke)
st_volilnih_upravicencev ; st_oddanih_glasovnic ; odstotek_udelezbe

---- za vse enote, za vse okraje (8 krat 12 vrstic - podatek za enoto in za 11 okrajev) 
id enote ; naziv enote ; id okraja ; naziv okraja ; glasovalo ; upravicencev ; odstotek_udelezbe

(ko je id okraja enako 0, gre za podatke o enoti)


Podatki o rezultatih (rez.csv):

dd ; mm ; yyyy ; hh ; nn      (dan, mesec, leto, ura, minuta kreiranja datoteke)
presteti_glasovi ; veljavni_glasovi ; neveljavni_glasovi ; odstotek_veljavnih; odgovor_ZA_glasovi;odstotek_odgovor_ZA;odgovor_PROTI_glasovi;odstotek_odgovor_PROTI
---- za vse enote, za vse okraje (8 * 12 vrstic vrstic)

idx_enote ; naziv_enote ; idx_okraja ; naziv_okraja ; presteti_glasovi ; veljavni_glasovi ; neveljavni_glasovi ; odstotek_veljavnih ; odgovor_ZA_glasovi;odstotek_odgovor_ZA;odgovor_PROTI_glasovi;odstotek_odgovor_PROTI

 

NavodilaslovenskiPrimer datoteke - udel.csvslovenskiPrimer datoteke - rez.csvslovenski