REFERENDUM O ZIUGDT - STATISTIČNI PODATKI O UDLEŽBI PO SPOLI IN STAROSTI - OBVESTILO ZA JAVNOST; št. ( 020 - 1 / 2017- 93 )

REFEREDNUM O ZIUGDT  - STATISTIČNI PODATKI O UDELEŽBI PO SPOLU IN STAROSTNIH STRUKTURAH

Spoštovani,

obveščamo vas, da smo na spletni strani DVK objavili statistične podatke o udeležbi na referendumu o ZIUGDT po spolu in starostnih skupinah.
Podatke so zajeli volilni odbori po voliščih na območju Republike Slovenije. Podatki ne zajemajo udeležbe po spolu in starosti za tiste volivce, ki so glasovali po pošti in diplomastkih predstavništvih RS v tujini.

Podatki v tabeli so prikazani po volilnih okrajih, volilnih enotah in za območje za območje Republike Slovenije. Pri tem poudarjamo, da so pri podatkih možna manjša statistična odstopanja.

Lep pozdrav,

Dušan Vučko
Direktor službe DVK