SEZNAM IZVOLJNIH ČLANOV DS RS - PREDSTAVNIKI LOKLANIH INTERESOV; št. ( 020 - 1 / 2017- 125 )

SEZNAM IZVOLJENIH ČLANOV DRŽAVNEGA SVETA RS - PREDSTAVNIKI LOKLANIH INTERESOV

V priponki objavljamo seznam članov Državnega sveta RS - predstavniki loklanih interesov (po volilnih enotah za volitve v DS), ki so bili izvoljeni na volitvah  22. 11. 2017. Volitve (volilne zbore) so izvedele volilne komisije volilnih enot. Seznam bo objavljen tudi na spletni strani DVK.

Pri tem opozarjamo, da seznam izvoljenih članov še ni pravnomočen, ker še teče rok za morebitne pritožbe. V tem trenutku DVK ne razpolaga s podatki, da bi kateri od kandidatov (kandidatk) vložil pritožbo zoper ugotovljeni izid volitev.

V zvezi z volitvami v DS, vas obveščamo, da bodo danes potekali volilni zbori za volitve članov DS RS - predstavnike funkcionalnih interesov. Na DVK si bomo prizadevali, da bomo izide volitev objavili na naši spletni stani še danes (proti večeru).

Lep pozdrav,

Dušan Vučko
Direktor Službe DVK

Seznam izvoljenih članovslovenski