SEZNAM POLITIČNIH STRANK - LISTE KANDIIDATOV S PODPORO POSLANCEV; št. ( 020 - 2 / 2018- 34 )

Objavljamo seznam političnih strank, ki so Državni volilni komisiji do 30. 4. 2018, do 12.ure, predložile ustrezno število podpisov podpor poslank in poslancev državnega zbora  za njihovi liste kandidatov.
Na podlagi drugega odstavka 43. člena ZVDZ lahko politične stranke, ki so navedene v seznamu,  vlagajo liste kandidatov v vsaki volilni enoti.

Dušan Vučko
Direktor Službe DVK
 

Seznam političnih strankslovenski