SEZNAM POTREJNIH LIST KANDIDATOV IN RAZPOREDITEV KANDIDATOV PO OKRAJIH - OBVESTILO ZA JAVNOST; št. ( 020 - 2 / 2018- 72 )

Obveščamo vas, da smo na spletni strani DVK objavili SEZNAM POTREJNIH LIST KANDIDATOV IN RAZPOREDITEV KANDIDATOV PO OKRAJIH za vse volilne enote razen 8. volilne enote Ptuj, ker seznama še nismo prejeli, objavili pa ga bomo takoj, ko ga bomo prejeli.