SEZNAM PRAVOČASNO VLOŽENIH LIST KANDIDATOV - OBVESTILO; št. ( 020 - 2 / 2018- 39 )

Spoštovani,

na podlagi podatkov volilnih komisij volilnih enot (VKVE) objavljamo seznam pravočasno vloženih list kandidatov po volilnih enotah, ki so jih politične stranke vložile do izteka zakonskega roka, torej do 3. 5. 2018 do 24.ure.

VKVE bodo v naslednjih dneh vložene liste kandidatov pregledale in ugotovile, ali so vložene liste zakonite. Če lista kandidatov ni določena v skladu z zakonom (ZVDZ), jo volilna komisija volilne enote zavrne. Če pa izpolnjuje vse zakonske zahteve (pogoje), jo potrdi.

VKVE morajo izdati odločbe o potrditvi oziroma zavrnitvi list kandidatov, sestaviti seznam potrjenih list kandidatov v volilni enoti po vrstnem redu, ki se določi z žrebom in sestaviti seznam kandidatov, o katerih se glasuje v posameznih volilnih okrajih, najkasnje do 13.5.2018.


Lep pozdrav,

Dušan Vučko
Direktor Službe DVK

Seznam list kandidatov - stanje 3.5.2018 ob 24hslovenski