SEZNAM VLOŽENIH IN POTRJENIH KANDIDATUR - Stanje - ponedeljek, 25. 9. 2017, do 14. ure

I. SEZNAM VLOŽENIH KANDIDATUR

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Zakona o volitvah predsednika republike - ZVPR (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/07–odločba US) so bile na Državno volilno komisijo do 25. 9. 2017, do 14. ure, vložene naslednje kandidature za volitve predsednika republike:

 1. Predlagatelj kandidature: Nova Slovenija – krščanski demokrati
  Kandidatka: Ljudmila Novak
 1. Predlagatelj kandidature: Lista Marjana Šarca
  Kandidat: Marjan Šarec
 1. Predlagatelj kandidature: Stranka modernega centra - SMC
  Kandidat: dr. Maja Makovec Brenčič
 1. Predlagatelj kandidature: mag. Dejan Židan in skupina volivcev
  Kandidat: Borut Pahor
 1. Predlagatelj kandidature: Glas za otroke in družine
  Kandidat: Angela (Angelca) Likovič
 1. Predlagatelj kandidature: Slovenija za vedno
  Kandidat: Boris Popovič

 

II. SEZNAM POTRJENIH KANDIDATUR

Državna volilna komisija je na podlagi drugega odstavka 17. člena Zakona o volitvah predsednika republike - ZVPR (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/07–odločba US), v zvezi z 58. in 59. členom Zakona o volitvah v državni zbor – ZVDZ (Uradni list RS, št. 109/06–ZVDZ–UPB1 in 54/07–odločba US in 23/17) do 25. 9. 2017, do 14. ure, potrdila naslednje kandidature za volitve predsednika republike:

 1. Predlagatelj kandidature: Nova Slovenija – krščanski demokrati
  Kandidatka: Ljudmila Novak
 1. Predlagatelj kandidature: Lista Marjana Šarca
  Kandidat: Marjan Šarec
 1. Predlagatelj kandidature: Stranka modernega centra - SMC
  Kandidat: dr. Maja Makovec Brenčič
 1. Predlagatelj kandidature: mag. Dejan Židan in skupina volivcev
  Kandidat: Borut Pahor

 

Datum: 25. 9. 2017

Dušan Vučko l.r.
Direktor službe DVK