SEZNAM VLOŽENIH LIST DO 3.5.2018 DO 19. URE - OBVESTILO; št. ( 020 - 2 / 2018- 36 )

Na podlagi podatkov volilnih komisij volilnih enot objavljamo seznam vloženih list kandiatov po volilnih enotah, ki so jih politične stranke vložile do danes, 3. 5. 2018 do 19. ure.
 

SEZNAM LIST KANDIDATOV 3.5.2018 - do 19hslovenski