SKLEP USTAVNEGA SODIŠČA RS - OBVESTILO; št. ( 020 - 2 / 2018- 73 )

Obveščamo vas, da je DVK prejela sklep Ustavnega sodišča RS, št. Up-713/18-3 z dne 11.5.2018 s katerim je senat Ustavnega sodišča v postopku preizkusa ustavne pritožbe, ki jo je vložila politična stranka ZDRUŽENA LEVICA - DEMOKRATIČNA STRANKA DELA sklenil: ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. Uv 5/2018 z dne 5.5.2018 se ne sprejme.