SKLIC VOLILNEGA ZBORA - KULTURA IN ŠPORT - OBVESTILO; št. ( 020 - 2 / 2018- 13 )

Spoštovani.

obveščamo vas, da je namestnik predsednika DVK g. Peter Golob, na podlagi 12. člena in drugega odstavka 18. člena Zakon od državnem svetu (ZDSve) včeraj, 8. 3. 2018 sklical volilni zbor volilnega telesa za izvolitev člana državnega sveta - predstavnika za področje kulture in športa.

Volilni zbor bo v četrtek, 29. marca ob 13. uri na naslovu: Mestna občina Lljubljana (mala dvorana v pritličju), Linhartova 13, 1000 Ljubljana.

Dušan Vučko
Direktor Službe DVK