STALIŠČE DVK GLEDE UPORABE 43. ČLENA ZVDZ - OBVESTILO ZA JAVNOST; št. ( 020 - 2 / 2018- 33 )

Objavljamo stališče Državne volilne komisije, ki ga je sprejela na 38. seji, dne 23. 4. 2018 in se nanaša na uporabo 3. odstavka 43 člena Zakona o volitvah v državni zbor ter je pomembno pri vlaganju list kanidatov za volitve v državni zbor.

Dušan Vučko, direktor

Stališče DVK 43. člena ZVDZslovenski