STATISTIČNI PODATKI O UDELEŽBI NA REFERENDUMU O ZV-1G PO SPOLU IN STAROSTNIH SKUPINAH

Objavljamo statistične podatke u udeležbi po spolu in starostnih strukturah na referendumu o ZV-1G. Podatke so zajeli volilni odbori po voliščih na območju Republike Slovenije, na dan glasovanja 11. 7. 2021, zato so možne manjše statistične napake oziroma manjša statistična odstopanja.

Na podlagi podatkov o udeležbi po spolu lahko ugotovimo, da je tem referendumu glasovalo več volivk kot volivcev in sicer se je glasovanja udeležilo 47,39 % vseh volilnih upravičenk, k skupni udeležbi pa so prispevale 53,14 % vseh glasov (tabela 2). Za primerjavo naj navedemo, da je na zadnjem referendumu o ZIUGDT-2 leta 2018 (ponovno glasovanje "drrugi tir"), glasovalo več volivcev  kot volivk, in sicer se je glasovanja udeležilo 15,79 % vseh volilnih uprvičencev (moških), glasovanja pa se je udeležilo 14,17% volilnih upravičenk.

Podatki o udeležbi po starostnih skupinah potrjujejo naša pričakovanja in napoved, da smo bili na tem referendumu priča prebujenju mladih (1. starostna skupina od 18 do 30 let). Na referendumu je namreč glasovalo kar 46,66% vseh volilnih upravičencev v tej starostni skupini, k skupni udeležbi pa so mladi volivci prispevali rekorden delež glasov, in sicer 15,30 % vseh glasov. Za primerjavo naj navedemo, da je na predčasnih volitvah v Državni zbor 2018 glasovalo 40,54 % vseh mladih volilnih upravičencev, k skupni udeležbi pa so prispevali skoraj 13% (12,57%) vseh glasov.

Tabela 1: Udeležba po starostnih skupinah

Starostna skupina Udeležba znotraj starostne skupine Delež v skupni udeležbi
od 18 do 30 let
46,66
15,30
od 31 do 45 let
42,57
23,05
od 46 do 60 let
47,42
26,56
od 61 let in več
47,41
35,10
Skupaj  
100,00

Tabela 2: Udeležba po spolu

Spol Udeležba znotraj skupine po spolu Delež v skupni udeležbi
Moški
44,85
46,86
Ženske
47,39
53,14
Skupaj  
100,00