STATISTIČNI PODATKI O UDELEŽBI PO SPOLU IN STAROSTI NA PREDČASNIH VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR 2018; št. ( 020 - 2 / 2018- 147 )

Objavljamo tabelo iz katere so razvidni statistični podatki o udeležbi po spolu in starostnih strukturah na predčasnih volitvah v državni zbor, ki so bile 3.6.2018.
Podatke so zbrali volilni odbori na voliščih po Sloveniji, pri čemer poudarjamo, da so možna manjša statistična odstopanja.

Podatki o udeležbi po spolu in starostislovenski