ŠTEVILO PREDLOŽENIH KANDIATUR ZA ČLANA DRŽAVNEGA SVETA – PREDSTAVNIKE LOKALNIH INTERESOV

V  nedeljo,  21.10. 2012  se  je iztekel rok, ko so občinski sveti lahko predložili elektorje in kandidature za volitve 22 članov državnega sveta - predstavnikov lokalnih interesov.

V  zvezi  s  tem  vam  v priponki vam pošiljamo pregled števila predloženih
kandidatur  za  člane  državnega  sveta  - predstavnike lokalnih interesov.
Volitve  se  bodo  opravile  v 22. volilnih enotah, pri čemer se za 22 mest
poteguje  skupaj 84 kandidatov. Največ kandidatov v posamezni volilni enoti
je  6  (volilni  enoti  Nova  Gorica in Kranj), najmanj pa 2 (volilne enote
Sežana,  Velenje,  Ptuj).  Na  poziv  Državne volilne komisije, da določijo
elektorje  in  kandidate  za  člane državnega sveta - predstavnike lokalnih
interesov, se do izteka roka ni odzvalo 6 občin.

Pristojne  volilne  komisije  volilnih enot bodo opravile preizkus vloženih
kandidatur  in seznamov elektorjev ter jih bodisi potrdile bodisi zavrnile.
Volilni  zbori  za  volitve  članov državnega sveta - predstavnike lokalnih
interesov bodo 21. novembra 2012.

Rok  za  vložitev kandidatur in seznamov elektorjev za izvolitev preostalih
18 članov državnega sveta se izteče danes ob 24.00 uri.

Dušan Vučko,
Direktor Službe komisije
DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

Število kandidatovslovenski