ŠTEVILO VOLIŠČ IN OSB ZA IZVEDBO VOLITEV PREDSEDNIKA REPUBLIKE; št. (020 - 1 / 2017- 35)

ŠTEVILO VOLIŠČ IN OSEB ZA VOLITVE PREDSEDNIKA – OBVESTILO ZA JAVNOST

Glasovanje na volitvah predsednika republike, v nedeljo 22. 10. 2017 bo potekalo na 3.194 voliščih in sicer:

  1. na 3.074 rednih voliščih v Sloveniji,
  2. na 88. voliščih »OMNIA« in
  3. 32 voliščih na diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini.

V Sloveniji bo invalidom dostopnih 1.790 volišč oziroma 56,61 %.

Pri izvedbi volitev predsednika bo sodelovalo skupaj 20.920 oseb, od tega 780 članov volilnih komisij, 19.692 članov volilnih odborov in 448 drugih oseb, ki sodelujejo pri izvedbi (tajniki volilnih komisij in njihovi namestniki, računovodje, informatiki ipd.)