ŠTEVILO VOLIŠČ IN OSEB ZA IZVEDBO VOLITEV PREDSEDNIKA REPUBLIKE - OBVESTILO ZA JAVNOST

 
Spoštovani,
 
posredujemo vam podatke o številu volišč za izvedbo volitev predsednika
republike in številu oseb, ki bodo izvajale te volitve.
Na podlagi vašega vprašanja vam posredujemo odgovor oz. podatke:
 
I. Število volišč:
 
1) Volišča v Sloveniji:
-  3.337  volišč  od tega je  1.148 dostopnih za invalide. 30 volišč, ki so
dostopna za invalide bodo opremljena s posebno glasovalno napravo.
- 55 volišč za glasovanje izven okraja stalnega prebivališča (OMNIA)
 
2) Volišča v tujini
- 32. volišč na diplomatsko konzularnih predstavništvih v RS
 
Podrobneje      si     lahko    ogledate    na    spletnem    mestu    DVK:
 
II. Število oseb, ki sodelujejo na volitvah
 
Volitve predsednika republike bo izvajalo:
 
1.  Člani in namestniki članov volilnik komisij (DVK, VKVE in OVK)
       = 780 oseb
     
       1/a  Tajniki in namestniki tajnikov volilnih komisije ter druge osebe
(informatiki, finančniki)              
        = 488 oseb
 
2. Člani volilnih odborov
        = 20.846 oseb
 
Volitve bo torej  izvajalo skupaj 22.114 oseb, pri čemer v to številko niso
zajete  osebe,  ki jih OVK anagažirajo za administrativno in tehnično pomoč
pri pripravi volišč (študentje, hišniki ipd).
 
Lep pozdrav,
 
Dušan Vučko
direktor Službe DVK