ŠTEVILO VOLIŠČ IN OSEB ZA IZVEDBO ZAKONODAJNEGA REFERENDUMA O ZIUGDT – OBVESTILO ZA JAVNOST

Glasovanje na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (ZIUGDT), dne 24. 9. 2017 bo potekalo na 3.203 voliščih in sicer:

  1. na 3.083 rednih voliščih v Sloveniji,
  2. na 88. voliščih »OMNIA« in
  3. 32 voliščih na diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini.


V Sloveniji bo invalidom dostopnih 1.747 volišč oziroma 55,09 %. 

Pri izvedbi Referenduma o ZIUGDT bo sodelovalo skupaj 20.866 oseb , od tega 780 članov volilnih komisij, 19.218 članov volilnih odborov in 520 drugih oseb, ki sodelujejo pri izvedbi (tajniki volilnih komisij in njihovi namestniki, računovodje, informatiki ipd.)