ŠTEVILO VOLIŠČ IN ŠTEVILO ČLANOV VOLILNIH ORGANOV ZA IZVEDBO PVDZ 2018 - OBVESTILO; št. ( 020 - 2 / 2018- 87 )

Po podatkih okrajnih volilnih komisij bodo za glasovanje na predčasnih volitvah v državni zbor (PVDZ) odprta naslednja volišča:


 
Pri izvedbi PVDZ bo sodelovalo 20.110 članov volilnih organov (19.314 članov volilnih odborov in 796 članov volilnih komisij) in približno 590 drugih oseb (tajniki, namestniki tajnikov, informatiki, računovodje, osebe za administrativno in tehnično pomoč).
Skupaj je torej v pripravo in izvedbo predčasnih volitev vključenih približno 20.700 oseb