STROŠKI IZVEDBE PONOVNEGA GLASOVANJA PONOVNO GLASOVANJE NA REFEREDNUMU O ZIUGDT

Obveščamo vas, da je Državna volilna komisija za izvedbo ponovnega glasovanja na referendumu o ZIUGDT 2018 (DRUGI TIR) porabila nekaj več kot 3,35 mio EUR cca 151.000 EUR več kot za izvedbo prvotnega referenduma o ZIUGDT v letu 2017.
Podrobnejša struktura stroškov je razvidna iz tabele, ki jo prilagamo.

Stroški ponovno glasovanje ZIUGDTslovenski