STROŠKI IZVEDBE PREDČASNIH VOLITEV V DRŽAVNI ZBOR 13. JULIJA 2014 IN PRIMERJAVA S STROŠKI IZVEDBE PREDČASNIH VOLITEV 4. DECEMBRA 2011

Ob pripravi zaključnega računa za leto 2014 smo na Državni volilni komisiji pripravili tudi končno poročilo o stroških izvedbe predčasnih volitev v državni zbor, ki so bile izvedene 13. julija 2014.

Za izvedbo predčasnih volitev v državni zbor je DVK porabila 3.471.044,90 EUR KAR ZNAŠA 2,03 EUR/VOLILNEGA UPRAVIČENCA. V primerjavi s stroški izvedbe prvih predčasnih volitev v državni zbor leta 2011 lahko ugotovimo, da je bilo za izvedbo zadnjih predčasnih volitev v državni zbor porabljenih kar 802.837,74 EUR  OZIROMA 18,78 % MANJ, KO JE DVK PORABILA SKUPAJ 4.273.882,64 EUR.

 Ta podatek še enkrat dokazuje UČINKOVITO OPTIMIZACIJO ORGANIZACIJE VOLITEV in tudi PRAVILNO USMERJENOST DVK K ZMANJŠEVANJU STROŠKOV izvedbe volitev in referendumov, NE DA BI SE PRI TEM POSEGALO V UVELJAVLJENE STANDARDE DEMOKRATIČNIH VOLITEV.

Če prej navedenemu prihranku prištejemo še prihranek od izvedbe volitev poslancev v Evropski parlament (v višini 653.000 EUR) in prihranek za  izvedbo zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter
arhivih (v višini 591.150,00 EUR) smo v letu 2014 v primerjavi z letom 2011 in 2012 prihranili skupaj 2.046.987 EUR in na ta način po našem mnenju  PRISPEVALI SVOJ DELEŽ K ZMANJŠANJU JAVNE PORABE.

Podrobnejša struktura stroškov je razvidna iz priložene tabele.

Stroški PVDZ 2014 - 2011slovenski