STROŠKI IZVEDBE REFERENDUMA O ARHIVIH (8. JUNIJ 2014) IN PRIMERJAVA S STROŠKI REFERENDUMA O DRUŽINSKEM ZAKONIKU 2012

Na Državni volilni komisiji smo pripravili končno poročilo o stroških zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (v nadaljevanju: REFERENDUM O ARHIVIH), ki je bil izveden 8. JUNIJA 2014. Za izvedbo referenduma o arhivih je DVK PORABILA 2.813.416 EUR (1,64 EUR na volilnega upravičenca).

Če te stroške primerjamo s stroški izvedbe zakonodajnega referenduma o družinskem zakoniku, ki je bil izveden 25. marca 2012 lahko ugotovimo, da je bilo za izvedbo letošnjega referenduma porabljenih KAR 591.150 EUR  OZIROMA 17,36 %  MANJ kot za izvedbo referenduma o družinskem zakoniku, ko je bilo porabljenih 3.404.566 EUR.

Ta podatek še enkrat dokazuje pravilno usmerjenost DVK k zmanjševanju stroškov izvedbe volitev in referendumov, ne da bi se pri tem posegalo v uveljavljene standarde demokratičnih volitev. Če prej navedenemu prihranku prištejemo še prihranek od izvedbe volitev v Evropski parlament, v višini 653.000 EUR, je DVK v letošnjem letu prihranila skupaj 1.244.150 EUR, pri čemer niso upoštevani stroški (in morebitni prihranek)izvedbe predčasnih volitev v državni zbor.
 

Plan, realizacija in primerjava stroškov izvedbe referenduma (arhivi) - 2014 / ref. druž. zak - 2012slovenski