STROŠKI IZVEDBE VOLITEV PREDSEDNIKA REPUBLIKE 2017; št. ( 020 - 2 / 2018- 8 )

STROŠKI IZVEDBE VOLITEV PREDSEDNIKA REPUBLIKE 207 (PRVI IN DRUGI KROG) - OBVESTILO

Obveščamo vas, da je Državna volilna komisija za izvedbo volitev predsednika republike (prvi in drugi krog) porabila nekaj manj kot 5,23 mio EUR oziroma 98.000 EUR manj kot za izvedbo volitev predsednika republike v letu 2012.

Podrobnejša struktura stroškov je razvidna iz tabele, ki jo prilagamo.

Lep pozdrav,

Dušan Vučko
Direktor Službe DVK
 

Stroški volitve predsednika republike 2017slovenski