Stroški izvedbe volitev v Državni svet RS – Obvestilo za javnost

V službi komisije smo pripravili končno poročilo o stroških izvedbe volitev v Državni svet RS, ki so bile 21. in 22.11.2012.

Za  poplačilo vseh obveznostih je Državna volilna komisija izplačala skupaj 146.188,63 EUR.

V  primerjavi  s stroški izvedbe volitev v Državni svet leta 2007 so ti stroški  bistveno manjši in sicer za 106.954,46 EUR oziroma za kar 57,75 %.
Ob  tej  primerjavi z zadovoljstvom ugotavljamo, da je naša usmeritev ter prizadevanje k racionalizaciji  stroškov izvedbe volitev in referendumov obrodilo sadove.  Če ob tem prištejemo še prihranek stroškov za izvedbo referenduma o družinskem  zakoniku smo v letu 2012 privarčevali skupaj 749.445,50EUR,   kar ob upoštevanju stanja javnih financ v RS ni zanemarljivo.

Državni svet - stroški volitevslovenski