STROŠKI IZVEDBE ZAKONODAJNEGA REFEREDUMA O ZIUGDT - 2017 (DRUGI TIR) - OBVESTILO

Obveščamo vas, da je Državna volilna komisija za izvedbo zakonodjanega referenduma o ZIUGDT 2017  (DRUGI TIR) porabila nekaj več kot 3,2 mio EUR oziroma 182.000 EUR več kot za izvedbo referenduma o ZZZDR-D v letu 2015.

Podrobnejša struktura stroškov je razvidna iz tabele, ki jo prilagamo. Pri tem poudarjamo, da smo za izvedbo referenduma porabili 99.000 EUR manj, kot je bilo zagotovljenih sredstev v proračunu.

Lep pozdrav,

Dušan Vučko
Direktor Službe DVK

Stroški referenduma o ZIUGDTslovenski