Stroški volitev predsednika republike 2012

 

Na DVK smo pripravili končno poročilo o stroških volitev predsednika republike ki so bile 11. novembra 2012 (prvi krog) in 2. decembra 2012 (drugi krog). Za oba kroga volitev predsednika republike je bilo porabljenih  5.315.702 EUR. 

Če te stroške primerjamo z stroški volitev predsednika republike leta 2007 lahko ugotovimo, da je bilo na zadnjih volitvah predsednika republike (2012) porabljenih kar 532.000 EUR  (9,09 %)manj kot leta 2007.

Ta podatek dokazuje pravilno usmerjenost DVK in njene službe k zmanjševanju stroškov izvedbe volitev, ne da mi se pri tem posegalo v uveljavljene standarde demokratičnih volitev ali referendumov.

Iz tabele, ki jo prilagamo je razvidno, da so največji prihranki doseženi na naslednjih postavkah:

1.      »Materialni stroški volilnih komisij« in sicer iz naslova:

a.       nadomestila za člane volilnih komisij,

b.      zmanjšanja stroškov za študentsko delo za potrebe volilnih komisij – v skladu z novim navodilom mora vsaka volilna komisija pridobiti soglasje direktorja službe DVK in

c.       stroških reprezentance volilnih komisij – DVK je za te volitve sprejela jasne kriterije kaj se šteje za reprezentanco in določila tudi kriterij za določanje le te.

2.       »Volilne skrinjice« kjer so zajeti stroški nabave, hranjenja, distribucije in čiščenja in

3.      »Tisk in distribucija«, kjer so zajeti stroški tiska in distribucije volilnega gradiva. Prihranki so nastali predvsem zaradi tega, ker smo na podlagi postopka javnega naročila sklenili pogodbo direktno s podjetjem, ki opravlja storitve tiska in ne preko posrednika (javnega podjetja) pri čemer moramo poudariti, da je izvajalo tisk podjetje ki izpolnjuje tehnične, varnostne pogoje in ki je v vseh letih to storitev opravljal kot podizvajalec.

V primerjavi z volitvami predsednika republike leta 2007 so nastali višji stroški informacijske podpore volitvam (volilnim komisijam) in to iz razloga, da smo zagotovili bistveno višji nivo informacijske podpore za vse volilne komisije, pa tudi medije in povečali uporabnost spletnega mesta tudi za uporabnike t.j. volivce.

 

DVK si bo tudi v prihodnje prizadevala za čim bolj racionalno izvedbo volitev ali referendumov, ob doslednem spoštovanju volilne zakonodaje, standardov demokratičnih volitev in tudi učinkovitosti izvrševanja volilne pravice za volivce.

Tabela: Stroški volitev predsednika republike - primerjavaslovenski