UDELEŽBA OB 16. URI - REFERENDUM O ARHIVIH

Obveščamo vas, da se je danes 8. 6. 2014 do 16.00 ure po podatkih okrajnih volilnih komisij, glasovanja na referendumu o arhivih udeležilo 139.939 volivk in volivcev, kar znaša   8,17  % vseh volivk in volivcev, ki so vpisani v splošni volilni imenik. 
 
Udeležba do 16. ure je v primerjavi z udeležbo do 16. ure na referendumu o Družinskem zakoniku, ko je do 16.  ure volišča obiskalo 19,9 % vseh volivk in volivcev, po naši oceni nizka..