UGOTAVLJANJE IZIDA GLASOVANJA IZ TUJINE IN STATISTIČNI PODATKI PO SPOLU IN STAROSTI - OBVESTILO ZA JAVNOST; št. ( 020 - 2 / 2021- 67 )

Obveščamo vas, da bo volilni odbor Državne volilne komisije v ponedeljek, 26. 7. 2021 ob 9. uri pričel z ugotavljanjem končnega izida glasovanja iz tujine (po pošti in na diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije)

Izid glasovanja po voliščih bo objavljen na spletni strani www.dvk-rs.si v ponedeljek v popoldanskih urah.

Statistične podatke o udeležbi po starostnih skupinah in spolu, bomo objavili tekom jutrišnjega (petek) dne.