UGOTAVLJANJE IZIDA GLASOVANJA IZ TUJINE - OBVESTILO; št. ( 020 - 2 / 2021- 61 )

Obveščamo vas, da okrajne volilne komisije (OVK) danes 19. 7. 2021 po 12. uri ugotavljajo izid glasovanja po pošti iz tujine.

V skladu z navodilom Državne volilne komisije (DVK) volilne komisije, ki ne razpolagajo z najmanj 10 glasovnicami, niso pristojne ugotavljati izid glasovanja, zato bo volilna komisija volilne enote - 5000 Celje ugotavljanje izida glasovanja po pošti iz tujine odstopila Državni volilni komisiji, ker niti na območju volilne enote nima 10 glasovnic.

Prav tako bi DVK danes, 19. 7. 2021 morala ugotavljati izid glasovanja iz tujine, in sicer glasovanje na diplomatsko konzularnih predstavništvih RS (DKP), ki niso prejeli najmanj 10 glasovnic ter izid glasovanja po pošti iz tujine. Ker DVK ni prejela  volilnega gradiva iz DKP Buenos Aires danes ne more ugotoviti izida glasovanja iz tujine,zato bo ta izid glasovanja ugotavljala predvidoma konec tedna oz takoj ko bo gradivo od DKP Buenos Aires prejela.

O ugotavljanju izida glasovanja iz tujine vas bomo pravočasno obvestili.

Nov delni izid glasovanja, ki bo zajemal tudi izid glasovanja po pošti iz tujine, ki ga bodo ugotovile OVK danes bomo objavili jutri najkasneje do 11. ure.