VABILO ZA 9. SEJO DRŽAVNE VOLILNE KOMISIJE

Objavljamo vabilo za 9. sejo Državne volilne komisije, ki je sklicana za torek, 19. septembra 2017 s pričetkom ob 13. uri.

Vabiloslovenski