VABILO ZA 13. SEJO DRŽAVNE VOLILNE KOMISIJE; št. ( 020 - 1 / 2017- 74 )

Objavljamo vabilo za 13. sejo Državne volilne komisije, ki je sklicana za torek, 17. 10. 2017 ob 13. uri. Seja bo v sejni sobi Državne volilne komisije, Slovenska cesta 54/IV, Ljubljana.
 

Vabiloslovenski