VABILO ZA 17. SEJO DRŽAVNE VOLILNE KOMISIJE; št. ( 020 - 1 / 2017- 96 )

Objavljamo vabilo za 17. sejo Državne volilne komisije, ki je sklicana za ponedeljek, 6. novembra 2017, ob 12. uri. Seja bo v sejni sobi Državne volilne komisije, Slovenska cesta 54/IV, Ljubljana.
 

Vabiloslovenski